Love

Viết cho em

Viết cho em

Tại thời điểm mình viết bài này trên blog (01/03/2021) thì mình và bạn ấy cũng đã chia tay nhau được nửa năm rồi. Tự nhiên hôm nay cảm thấy cô đơn, ngồi lôi nhật kí ra thì thấy mấy dòng note mình viết cho bạn lúc còn yêu. Tặc…

Read More