Ecommerce

Ecommerce là chuyên môn chính của mình suốt hai năm nay, cũng là mảng nội dung chính của Blog này. Bằng trải nghiệm thực tế từ một người đi từ Zero đến vị trí Ecommerce Marketing Supervisor trong 2 năm và cũng trong giai đoạn nóng nhất của sàn TMDT, trực tiếp tham gia vào các dự án Ecom của các nhãn hàng Top Market, và cả những dự án xây dựng từ con số 0.

Tất cả những trải nghiệm làm việc, casestudy, tư duy trong quá trình làm được mình note lại ở đây, diễn giải theo một cách dễ hiểu và trực quan nhất. Các bài viết đều có nội dung sâu về mindset !

Back to top button
Close