chiến lược giá

Ecommerce

Cùng một mã hàng, làm sao bán giá cao hơn trên Shopee? (có ví dụ cụ thể)

P&G Vietnam nổi tiếng với các thương hiệu chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tóc và vệ sinh nhà cửa…

Read More »
Ecommerce

Casestudy giúp bạn vừa bán sàn vừa bán facebook mà không cần phải giảm giá

Cùng một sản phẩm, 2 thương hiệu, vừa bán nội sàn, vừa bán ngoại sàn, mà giá chênh lệch gấp…

Read More »
Back to top button
Close