ngoại sàn

Ecommerce

Một Chút Hiểu Biết Của Mình Về Quảng Cáo FacebooK CPAS Dưới Góc Độ Nhà Bán Hàng (P1)

Xin chào, mình là một Marketing Planner chuyên lên kế hoạch & thực thi về mặt marketing cho các gian…

Read More »
Ecommerce

Marketing Nội Sàn (On-site) và Marketing Ngoại Sàn (Off-Site) là gì? Tận dụng như thế nào cho gian hàng của bạn?

Marketing nội sàn (On-site), Marketing ngoại sàn (Off-site) là hai khái niệm chính mà người làm Marketing có liên quan…

Read More »
Back to top button
Close