Viết lách những bài blog về chuyên môn có ý nghĩa cực kì to lớn với mình

Khi mà hàng ngày, phải đọc, và tiếp cận quá nhiều dạng thông tin khác nhau. Làm cho mỗi mảng thông tin nằm mỗi kiểu, tứ lung tung hết cả lên.

Biết và hiểu đó, nhưng lâu dần chắc chắn sẽ quên. Hoặc chẳng vận dụng được thứ gì.

Giống như kiểu bạn phải dọn dẹp chiếc bàn làm việc bừa bộn các thứ linh ta linh tinh mỗi buổi sáng

Việc viết blog, giúp mình sắp sếp các mảng thông tin đó lại với nhau. Liên kết nó bằng những nhận định & suy luận đã quan sát, thêm vào một chút cá tính riêng. Và biến nó thành của riêng mình.

Mình đọc được 1 câu rất hay từ Albert Einstein rằng: “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Nên trong mọi bài viết,, mình gần như nhất quán với một mục tiêu, là làm sao để viết, để nói cho thậm chí cả người chẳng biết gì cũng có thể hiểu được một cách đơn giản.

Túm lại, là mình viết lên đây để có động lực viết & đọc mỗi ngày ^^

trongnhan2pm

Ecommerce Marketing Consultant | Blogger | Book Reviewer